Nou Pale ak Mis Guerlande

 Guerlande, yon mis Pòtoprens, pale sou WhatsApp sou lòpital misyone ki mache kou prizòn andan Ayiti. Nou chanje non li epi chanje son vwa li pou pwoteje idantite li.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *