Mis Guerlande

Alissa Jordan te pale ak Guerlande, yon mis Pòtoprens, sou lòpital misyone ki mache kou prizòn andan Ayiti. Nou chanje non li epi chanje son vwa li pou pwoteje idantite li.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *