Masèl, Yon Fre

Alissa Jordan te pale ak Masèl, fre Naomi, sou eksperyans pa li andan lòpital misyone ki te kenbe sè li kou prizonye pou plizye mwa. Nou chanje non li epi chanje son vwa li pou pwoteje idantite li.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *