Naomi, yon Manman

Alissa Jordan te pale ak Naomi, yon manman nan Okap, sou eksperyans pa li kou prizonye andan yon lòpital misyon. Nou chanje non li epi chanje son vwa li pou pwoteje idantite li.