Nou pale ak Naomi

 Naomi, yon manman nan Okap, pale sou Whatsapp sou eksperyans pa li kou prizonye andan yon lòpital misyon. Nou chanje non li epi chanje son vwa li pou pwoteje idantite li.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *