Stories of Hospital Prison

Listen now to the podcast on hospital-prisons, birthing, and Naomi’s and Likna’s heroic fights to break free from foreign mission hospitals that locked them inside for months.

*Our site is still being developed. Check back frequently*

 

Lòpital Pa Prizon

Ou ka tande pwogwam nan kounyela.  Li rankonte listwa di Naomi ak Likna epi kijan yo te goumen pou lalibète kont de lòpital misyon yo ki te femenn yo andan kou prizonye pou plizye mwa.

*Sit web sa toujou nan developman. Vin cheke nou ankò pou plis konvesasyon ak manman ak lòt moun ki travay kont detansyon lòpital. *