Stories of Hospital Prison

Listen now to the podcast on hospital-prisons, birthing, and Naomi’s and Likna’s heroic fights to break free from foreign mission hospitals that locked them inside for months.

 

 

Lòpital Pa Prizon

Ou ka tande pwogwam nan kounyela.  Li rankonte listwa di Naomi ak Likna epi kijan yo te goumen pou lalibète kont de lòpital misyon yo ki te femenn yo andan kou prizonye pou plizye mwa.

 

 

Anonymized Rotoscope of Photograph. "Naomi holds a freshly stamped hospital bill"